2013. máj 15.

Ismerőseink csoportja – és amiért a marketinges használja…

írta: Klausz.Melinda
Ismerőseink csoportja – és amiért a marketinges használja…

 A közösségi média felületeken is a legjobb marketingmódszer a szájreklám. Ennek elindításához és tudatos erősítéséhez a hálózatelemzés igen gyakorlatias módszert kínál, mely során első körben a különböző véleményvezérek beazonosítása történik.

Az ábrán látható példán a vizsgált személy (Melinda K.) kapcsolatai több fontosabb csoportra (ún. fürtre) bontható, mely a vizsgált személy kapcsolati területeinek is felfoghatók:

-          egyetemi kapcsolatok (1.),

-          városi kapcsolatok (2.),

-          szórakozóhelyi kapcsolatok (3.),

-          reggae zenei érdeklődési körbe tartozók (4.).

Az egyes csoportokat a szoftver a rendszeres, egymás közötti kommunikáció alapján képezi le és azon személyeket rendezi egymáshoz közel, akik egymással rendszeresen és magas EdgeRank-értékkel kommunikálnak.

Az ábrán a nagyobb kapcsolati tőkével rendelkező személyek nagyobb területet foglalnak el, így könnyen megállapíthatók az adott csoportban a véleményvezérek konkrét személye, míg az egyes csoportok között összekötők (ún. csomópontok) is találhatók, akik biztosítják a két, vagy több csoport közötti kommunikációt.

halozata.jpg 

A kapcsolathálózatban betöltött csomópont-szerepük szerint a felhasználók ugyanis több csoportba sorolhatók:

-          Normál csomópont olyan 50-200 kapcsolattal rendelkező személy, aki véleményvezéri pozíciót ugyan nem tölt be csoportjában, de biztosítja az összeköttetést a hálózat két fürtje között.

-          Mega csomópontnak tekinthető azon felhasználó, amely véleményét csoportja többi tagjához nagy kiterjedéssel és nagy biztonsággal tudja eljuttatni. Ilyen például egy vállalati újságba publikáló személy.

-          Szakértői csomópontnak tekintjük azon felhasználót, akit kompetenciája emel azzá, véleményét a csoport tagjai hitelesnek tekintik, véleménye sok esetben hatással van a vásárlói döntésekre.

-          Szociális csomóponttá karizmájuk, habitusuk, temperamentumuk alapján válnak a felhasználók.

A Razorfish véleményvezéreknek nevezi a Rosen által csomópontoknak definiált személyeket és márkára történő hatásuk szerint három alcsoportra bontja ezeket:

-          közösségi véleményvezérek (social influencers): rendszeres közösségi média látogatók, akik hozzászólásaikkal befolyással bírnak a közösség tagjaira,

-          kulcsfontosságú véleményvezérek (key influencers): olyan ismertebb közösségi média platformokon publikáló egyének, akik az átlagosnál erőteljesebb befolyással bírnak a közösség tagjaira,

-          közvetlen véleményvezérek (peer influencers): olyan – jellemzően ismerősök, barátok köre – akik az adott fogyasztóhoz legközelebb állnak és befolyásolják a véleményét.

A kapcsolathálózatok megismerése és tudatos használata a közösségi média marketing szakemberek számára igen fontos eszköz, mivel a közösségi média felületeken megfogalmazott és a véleményvezéreket megcélozó üzenetek könnyen és hatékonyan továbbíthatók.

Szólj hozzá

social network tudomány network véleményvezér social media Facebook kapcsolatháló